Bowra Tigers Junior Clubs 2014 Under 16s
Print
Round 1 April 05 05-04-2014 00:00 Sawtell 28 : 22 Smithtown
  05-04-2014 00:00 Nambucca Heads 50 : 0 Bye
  05-04-2014 00:00 Kempsey - : - Orara
  05-04-2014 00:00 TBA - : - TBA
  05-04-2014 00:00 Coffs Harbour - : - Bowraville

Round 2 April 12 12-04-2014 00:00 Bowraville 38 : 0 Kempsey
  12-04-2014 00:00 Smithtown 50 : 0 Bye
  12-04-2014 00:00 Nambucca Heads 36 : 10 Coffs Harbour
  12-04-2014 00:00 Orara 0 : 50 Sawtell

Round 3 May 03 03-05-2014 00:00 Coffs Harbour - : - Bye
  03-05-2014 00:00 Smithtown - : - Nambucca Heads
  03-05-2014 00:00 Sawtell - : - Kempsey
  03-05-2014 00:00 Bowraville - : - Orara

Round 4 May 10 10-05-2014 00:00 Kempsey - : - Bowraville
  10-05-2014 00:00 Smithtown - : - Coffs Harbour
  10-05-2014 00:00 Sawtell - : - Bye
  10-05-2014 00:00 Orara - : - Nambucca Heads

Round 5 May 17 17-05-2014 00:00 Sawtell - : - Bowraville
  17-05-2014 00:00 Nambucca Heads - : - Kempsey
  17-05-2014 00:00 Orara - : - Coffs Harbour
  17-05-2014 00:00 Smithtown - : - Bye

Round 6 May 24 24-05-2014 00:00 Coffs Harbour - : - Kempsey
  24-05-2014 00:00 Nambucca Heads - : - Sawtell
  24-05-2014 00:00 Bowraville - : - Bye
  24-05-2014 00:00 Smithtown - : - Orara

Round 7 May 31 31-05-2014 00:00 Sawtell - : - Coffs Harbour
  31-05-2014 00:00 Bowraville - : - Nambucca Heads
  31-05-2014 00:00 Orara - : - Bye
  31-05-2014 00:00 Kempsey - : - Smithtown

Round 8 June 14 14-06-2014 00:00 Smithtown - : - Sawtell
  14-06-2014 00:00 Coffs Harbour - : - Bowraville
  14-06-2014 00:00 Nambucca Heads - : - Bye
  14-06-2014 00:00 Kempsey - : - Orara

Round 9 June 21 21-06-2014 00:00 Coffs Harbour - : - Nambucca Heads
  21-06-2014 00:00 Bowraville - : - Smithtown
  21-06-2014 00:00 Kempsey - : - Bye
  21-06-2014 00:00 Sawtell - : - Orara

Round 10 June 28 28-06-2014 00:00 Nambucca Heads - : - Smithtown
  28-06-2014 00:00 Orara - : - Bowraville
  28-06-2014 00:00 Coffs Harbour - : - Bye
  28-06-2014 00:00 Kempsey - : - Sawtell

Round 11 July 12 12-07-2014 00:00 Nambucca Heads - : - Orara
  12-07-2014 00:00 Bowraville - : - Kempsey
  12-07-2014 00:00 Sawtell - : - Bye
  12-07-2014 00:00 Coffs Harbour - : - Smithtown

Round 12 July 19 19-07-2014 00:00 Coffs Harbour - : - Orara
  19-07-2014 00:00 Bowraville - : - Sawtell
  19-07-2014 00:00 Smithtown - : - Bye
  19-07-2014 00:00 Kempsey - : - Nambucca Heads

Round 13 July 26 26-07-2014 00:00 Sawtell - : - Nambucca Heads
  26-07-2014 00:00 Orara - : - Smithtown
  26-07-2014 00:00 Bowraville - : - Bye
  26-07-2014 00:00 Kempsey - : - Coffs Harbour

Round 14 August 02 02-08-2014 00:00 Coffs Harbour - : - Sawtell
  02-08-2014 00:00 Nambucca Heads - : - Bowraville
  02-08-2014 00:00 Orara - : - Bye
  02-08-2014 00:00 Smithtown - : - Kempsey

Round 15 August 09 09-08-2014 00:00 Orara - : - Kempsey
  09-08-2014 00:00 Bowraville - : - Coffs Harbour
  09-08-2014 00:00 Nambucca Heads - : - Bye
  09-08-2014 00:00 Sawtell - : - Smithtown

Round 16 August 16 16-08-2014 00:00 Smithtown - : - Bowraville
  16-08-2014 00:00 Kempsey - : - Bye
  16-08-2014 00:00 Orara - : - Sawtell
  16-08-2014 00:00 Nambucca Heads - : - Coffs Harbour